ความท้าทายของการพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทวิจารณ์โดย ทาคาโตชิ คาโตะ รองกรรมการผู้จัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ความท้าทายของการพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทวิจารณ์โดย ทาคาโตชิ คาโตะ รองกรรมการผู้จัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมโหฬารที่เอเชียมีขึ้นในช่วงรุ่นที่ผ่านมา ความก้าวหน้าอย่างมากของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงบางครั้งถูกมองข้ามไป กัมพูชา ลาว และเวียดนามมีความก้าวหน้าอย่างมากนับตั้งแต่เริ่มโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 ความคืบหน้านี้น่าประทับใจมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากที่แต่ละคนเผชิญหน้ากัน

นอกเหนือจากสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ค่อนข้างคงที่แล้ว แต่ละประเทศเหล่านี้ได้เคลื่อนไหว

อย่างรวดเร็วไปสู่ทิศทางของตลาดที่มากขึ้นและบูรณาการเข้ากับตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น การเติบโตและการส่งออกของพวกเขาในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ส่งผลให้ความยากจนลดลงอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศลุ่มน้ำโขงจะค่อยๆ ไล่ตามเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังมีช่องว่างในการพัฒนาที่สำคัญที่ต้องปิดลง พวกเขากำลังเผชิญกับหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกต้องเผชิญทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าประเทศที่มีการพัฒนาน้อยสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแสโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจโลก

ความท้าทายนี้เกิดขึ้นโดยผู้กำหนดนโยบายภายในอาเซียน พวกเขาตระหนักดีว่า

จำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อจัดการกับความไม่สมดุลของการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่วยให้เศรษฐกิจที่พัฒนาน้อยกว่าของชุมชนตามทัน นี่เป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับประเทศในลุ่มน้ำโขงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยทั่วไปด้วยความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหาข้ามพรมแดนหลายประการ เช่น การอพยพแรงงานที่ไม่มีเอกสาร การลักลอบขนคนเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงปัญหาเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้ความตึงเครียดภายในภูมิภาครุนแรงขึ้น

หลายประเด็นเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนในการประชุมที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และรัฐบาลกัมพูชาผู้เข้าร่วมเห็นพ้องกันว่าเพื่อให้ประเทศลุ่มน้ำโขงคว้าโอกาสได้ พวกเขาจำเป็นต้องเอาชนะอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่สำคัญและเร่งการเติบโตในระยะกลาง ขณะที่ยังคงรักษานโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ดีมีความท้าทายที่สำคัญสองประการ 

ประการแรก พวกเขาต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญหากพวกเขาสามารถแข่งขันทางการค้าและการลงทุนและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในภูมิภาค มาตรการสำคัญที่จำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชน ได้แก่ การปรับปรุงระบบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และพัฒนาภาคธนาคารและการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจก็มีความสำคัญเช่นกัน การจัดการกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบจะมีความสำคัญต่อการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

credit : princlkipe8.info
easywm.net
vanityaddict.com
typakiv.net
sekacka.info
lagauledechoisyleroi.net
plusenplus.net
dekrippelkiefern.com
jimwilkenministries.org
chagallkorea.com